Available courses

15 Aug 2022
Lego 7+

Lắp ráp Lego_trường TH Jean Piaget_092201

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

26 Feb 2022
Scratch 7+

Lập trình Scratch - Cấp độ 3 - Fullschool

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu...

13 Jan 2022
07 May 2021
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 1

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

15 Jan 2022
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 3

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu...

07 Dec 2021
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 2

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

07 Dec 2021
Scratch 7+

SCRATCH TÀI NĂNG

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

08 Jun 2021
Scratch 7+

SCRATCH - SƠ CẤP

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

13 May 2021
Scratch 7+

SCRATCH - SƠ CẤP - TỰ HỌC

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

13 Aug 2022
17 May 2022
Lego 7+

Robotics - Gia sư

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thu...

09 Mar 2022
Lego 7+

Robotics - Trường TH Lê Ngọc Hân

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

07 May 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - TRUNG CẤP

MÔ TẢ Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

12 Jan 2022
Lego 7+

Elementary Lego Design

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

23 Oct 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

28 Apr 2021
Lego 7+

LẬP TRÌNH LEGO - SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

02 Dec 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - TRẢI NGHIỆM

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

13 May 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - SƠ CẤP - TỰ HỌC

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

21 Jul 2022
Lắp ráp và lập trình Robotics Lego

Lắp ráp và lập trình Robotics Lego

20 Sep 2021
Python 9+

PYTHON - TỰ HỌC

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

01 Oct 2021
Internet of Things 11+

INTERNET OF THINGS - NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Mô tả IoT (Internet of Things) - Internet Vạn vật hay Mạng lưới vạn vật kết...

13 Apr 2021
Internet of Things 11+

INTERNET OF THINGS - SƠ CẤP

Mô tả IoT (Internet of Things) - Internet Vạn vật hay Mạng lưới vạn vật kết ...

29 Apr 2022
LeanBot 11+

LEANBOT - BASIC

DESCRIPTION Leanbot robotics is for students who love science and technology and develop thei...

29 Oct 2021
LeanBot 11+

LEANBOT - SƠ CẤP

Mô tả Môn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ v...

15 Apr 2021
LeanBot 11+

LEANBOT - CƠ BẢN

Mô tả Môn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ v...

30 Aug 2021
Vex IQ 10+

VEX - IQ THIẾT KẾ SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

17 May 2022
Photon 4+

Robot Photon - Gia sư

Mô tả Khóa học giới thiệu cho học viên tiếp cận với thế giới công ngh...

07 May 2021
Photon 4+

PHOTON - SƠ CẤP

Mô tả Khóa học giới thiệu cho học viên tiếp cận với thế giới công ngh...

03 Mar 2022
Cuộc thi

Lời yêu thương Tháng 03 - TK Lego - Vòng 2

NỘI DUNG:Sử dụng phần mềm Thiết kế LEGO DIGITAL DESIGNER thiết...

03 Mar 2022
Cuộc thi

Lời yêu thương tháng 3_LT Scratch_Vòng 2

NỘI DUNG:Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới rồi, các bạn nh...

23 Feb 2022
Cuộc thi

Lời yêu thương Tháng 3

Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới rồi, các bạn nhỏ đã có ...

23 Feb 2022
Cuộc thi

Lời yêu thương tháng 3_LT Scratch_Vòng 1

NỘI DUNG:Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới rồi, các bạn nh...

23 Feb 2022
Cuộc thi

Lời yêu thương tháng 3 - TK Lego - Vòng 1

NỘI DUNG:Sử dụng phần mềm Thiết kế LEGO DIGITAL DESIGNER thiết...

18 Dec 2021
Cuộc thi

Cùng Vedubot - Tết trọn niềm vui

🌺 Tết Tết Tết Tết đến rồi! Vậy là một năm cũ sắp qua ...

15 Oct 2021
Cuộc thi

Lễ hội Halloween 2021

Học viện STEM tổ chức cuộc thi Lễ hội Halloween 2021 với mong muốn tạo sâ...

05 Jan 2022
Khóa đào tạo giáo viên

Đào tạo Giáo viên dạy học online

Đây là tài liệu Hướng dẫn Giáo viên dạy học trên nền tảng Hệ sinh thái giá...

07 May 2022
Khóa học Trải nghiệm

TN Thiết kế Lego - Sơ cấp

26 Apr 2022
Khóa học Trải nghiệm

TN LeanBot - Cơ bản

MÔ TẢMôn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ và phát ...