Available courses

15 Jan 2022
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 3

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu...

07 Dec 2021
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 2

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

07 Dec 2021
Scratch 7+

SCRATCH TÀI NĂNG

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

08 Jun 2021
Scratch 7+

SCRATCH - SƠ CẤP

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

13 May 2021
Scratch 7+

SCRATCH - SƠ CẤP - TỰ HỌC

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

07 May 2021
Scratch 7+

SCRATCH - TRUNG CẤP 1

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

12 Jan 2022
Lego 7+

Elementary Lego Design

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

02 Dec 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - TRẢI NGHIỆM

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

23 Oct 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

13 May 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - SƠ CẤP - TỰ HỌC

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

28 Apr 2021
Lego 7+

LẬP TRÌNH LEGO - SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

07 May 2021
Lego 7+

THIẾT KẾ LEGO - TRUNG CẤP

MÔ TẢ Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

20 Sep 2021
Python 9+

PYTHON - TỰ HỌC

Mô tả Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên c...

01 Oct 2021
Internet of Things 11+

INTERNET OF THINGS - NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Mô tả IoT (Internet of Things) - Internet Vạn vật hay Mạng lưới vạn vật kết...

13 Apr 2021
Internet of Things 11+

INTERNET OF THINGS - SƠ CẤP

Mô tả IoT (Internet of Things) - Internet Vạn vật hay Mạng lưới vạn vật kết ...

29 Oct 2021
LeanBot 11+

LEANBOT - SƠ CẤP

Mô tả Môn học robot Leanbot dành cho học sinh yêu thích khoa học công nghệ v...

30 Aug 2021
Vex IQ 10+

VEX - IQ THIẾT KẾ SƠ CẤP

Mô tả Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ th...

07 May 2021
Photon 4+

PHOTON - SƠ CẤP

Mô tả Khóa học giới thiệu cho học viên tiếp cận với thế giới công ngh...

18 Dec 2021
Cuộc thi

Cùng Vedubot - Tết trọn niềm vui

🌺 Tết Tết Tết Tết đến rồi! Vậy là một năm cũ sắp qua ...

15 Oct 2021
Cuộc thi

Lễ hội Halloween 2021

Học viện STEM tổ chức cuộc thi Lễ hội Halloween 2021 với mong muốn tạo sâ...

06 Jan 2022
Khóa đào tạo giáo viên

KHÓA HỌC DEMO