Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa

90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấpCourse Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Trung cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa

90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấpCourse Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa

90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấpCourse Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa

90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấpCourse Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

8 buổi/khóa

90 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấpCourse Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Khóa học trực tuyến dành cho học viên muốn tự khám phá, nghiên cứu máy tính và ngôn ngữ lập trình Scratch, là ngôn ngữ lập trình kéo thả trực quan với thiết kế sinh động, dễ dàng sử dụng và ghi nhớ.
 • Thay vì chơi game thụ động, thông qua tìm hiểu các bài giảng và video có sẵn, học viên có thể tự viết được sản phẩm game, bộ phim hoạt hình hay ứng dụng tạo các dự án học các môn học trên lớp rất thú vị và vô hạn về khả năng sáng tạo.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video hướng dẫn rõ ràng, do các chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu, phát triển, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Lợi ích
 • Học viên làm quen với ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược) – Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và không gian học tập. Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.
Học phí:
 • 199.000 VND

Thời lượng

5 buổi/khóa
60 phút/buổi

Độ tuổi

7+

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/ozrMR5Tyzd0
Skill Level: Beginner