Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO là khóa học tích hợp các kiến thức về thiết kế đồ họa, khoa học máy tính, cấu tạo chi tiết, bộ phận và liên hệ trực tiếp các vật thể, hoạt động trong đời sống (như chủ đề về Robot, phương tiện giao thông, con người, hoạt động về môi trường...) từ các mảnh ghép LEGO. Khóa học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Các phẩm chất bao gồm: đức tính chăm chỉ; ý thức gia đình và cộng đồng; yêu con người; yêu thiên nhiên; giữ gìn; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống thông qua các chủ đề học. Các năng lực bào gồm các năng lực chung và năng lực khoa học. Các năng lực chung gồm: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực khoa học bao gồm: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp các mảnh ghép LEGO.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO là khóa học tích hợp các kiến thức về thiết kế đồ họa, khoa học máy tính, cấu tạo chi tiết, bộ phận và liên hệ trực tiếp các vật thể, hoạt động trong đời sống (như chủ đề về Robot, phương tiện giao thông, con người, hoạt động về môi trường...) từ các mảnh ghép LEGO. Khóa học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Các phẩm chất bao gồm: đức tính chăm chỉ; ý thức gia đình và cộng đồng; yêu con người; yêu thiên nhiên; giữ gìn; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống thông qua các chủ đề học. Các năng lực bào gồm các năng lực chung và năng lực khoa học. Các năng lực chung gồm: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực khoa học bao gồm: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp các mảnh ghép LEGO.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO là khóa học tích hợp các kiến thức về thiết kế đồ họa, khoa học máy tính, cấu tạo chi tiết, bộ phận và liên hệ trực tiếp các vật thể, hoạt động trong đời sống (như chủ đề về Robot, phương tiện giao thông, con người, hoạt động về môi trường...) từ các mảnh ghép LEGO. Khóa học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Các phẩm chất bao gồm: đức tính chăm chỉ; ý thức gia đình và cộng đồng; yêu con người; yêu thiên nhiên; giữ gìn; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống thông qua các chủ đề học. Các năng lực bào gồm các năng lực chung và năng lực khoa học. Các năng lực chung gồm: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực khoa học bao gồm: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp các mảnh ghép LEGO.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
MÔ TẢ
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO cấp độ trung cấp là khóa học giúp cho các bạn có khả năng: Sử dụng máy tính thành thạo. Tư duy về hình học không gian. Xây dựng được các qui trình, bước lắp ráp. Với chủ đề về "Robot" và "Ngôi nhà ước mơ", học sinh sẽ xây dựng dự án của mình và học theo phương pháp "Lớp học đảo ngược kết hợp làm dự án" sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng.
 • Ngoài ra trong khóa học các bạn có khả năng thuyết trình về dự án của mình, rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong thiết kế. Chúng tôi luôn phát triển các bạn theo hướng này, giúp các bạn làm việc nhóm tốt hơn, chủ động trong công việc, ngoài ra các bạn sẽ tự phát triển năng lực của bản thân.
 • Các bài học được thiết kế sinh động, hấp dẫn với đầy đủ các nội dung như: Bài giảng bằng slide, video, hình ảnh, tài liệu học tập, bài tập mở rộng và đặc biệt các bài trắc nghiệm giúp học sinh củng cố kiến thức thông qua các game trí tuệ.
MỤC TIÊU
  Về kiến thức:
 • Kiến thức về hình học không gian
 • Kiến thức về máy tính
 • Kiến thức về qui trình lắp ráp
  Về kỹ năng:
 • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin & truyền thông
 • Kỹ năng nghe và biết lắng nghe
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng đọc tài liệu và viết báo cáo
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm tin học
 • Kỹ năng tự thiết kế lập trình, làm độ họa máy tính, vẽ thiết kế
 • Kỹ năng kết nối các thiết bị linh kiện
 • Kỹ năng sử dụng toán học để xây dựng các thông số kỹ thuật.
  Về thái độ:
 • Tập trung, lắng nghe và tham gia phát biểu đóng góp ý kiến.
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.
 • Chủ động trong công việc

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

12 +

Cấp độ

Trung cấp


Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO là khóa học tích hợp các kiến thức về thiết kế đồ họa, khoa học máy tính, cấu tạo chi tiết, bộ phận và liên hệ trực tiếp các vật thể, hoạt động trong đời sống (như chủ đề về Robot, phương tiện giao thông, con người, hoạt động về môi trường...) từ các mảnh ghép LEGO. Khóa học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Các phẩm chất bao gồm: đức tính chăm chỉ; ý thức gia đình và cộng đồng; yêu con người; yêu thiên nhiên; giữ gìn; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống thông qua các chủ đề học. Các năng lực bào gồm các năng lực chung và năng lực khoa học. Các năng lực chung gồm: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực khoa học bao gồm: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp các mảnh ghép LEGO.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Thiết kế LEGO là khóa học tích hợp các kiến thức về thiết kế đồ họa, khoa học máy tính, cấu tạo chi tiết, bộ phận và liên hệ trực tiếp các vật thể, hoạt động trong đời sống (như chủ đề về Robot, phương tiện giao thông, con người, hoạt động về môi trường...) từ các mảnh ghép LEGO. Khóa học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Các phẩm chất bao gồm: đức tính chăm chỉ; ý thức gia đình và cộng đồng; yêu con người; yêu thiên nhiên; giữ gìn; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống thông qua các chủ đề học. Các năng lực bào gồm các năng lực chung và năng lực khoa học. Các năng lực chung gồm: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các năng lực khoa học bao gồm: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp các mảnh ghép LEGO.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Môn học Lập trình Lego là một nội dung trong STEM Robotics. Với khóa học này, người học sẽ lập trình điều khiển Robot trên phần mềm  Lego Mindstorm EV3 chuẩn Quốc tế, giúp cho người học trình bày được các khái niệm cơ bản về lập trình, hiểu được các khối lệnh chức năng cơ bản, phân tích được nguyên lý điều khiển, lập trình điều khiển Robot di chuyển, gắp vật để làm nhiệm vụ... Môn học này sẽ là nền tảng giúp cho người học phát triển tư duy trong linh vực điều khiển Robot để áp dụng vào thực tế. Trong quá trình học, người học sẽ được các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Robot hướng dẫn.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với lập trình Lego thông qua các nhiệm vụ sử dụng bộ Lego Mindstorm EV3.
 • Sử dụng thành thạo các khối lệnh lập trình để thực hiên nhiệm vụ yêu cầu, giúp hình thành tư duy giải quyết vấn đề, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

12 buổi/khóa
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Môn học Lego là một nội dung trong STEM Robotics, dành cho học viên yêu thích thiết kế, lắp ráp, lập trình và điều khiển robot, muốn thỏa sức sáng tạo ra các mô hình robot theo sở thích và đam mê của mình.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp Robot, các phương tiện, nhà cửa và rất nhiều chủ đề hấp dẫn khác.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.

Thời lượng

1 buổi
90 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Trải nghiệm

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner
Mô tả
 • Robotics là một ngành kỹ thuật và khoa học liên ngành bao gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, khoa học máy tính và các ngành khác, được phát triển bởi tổ chức Robotmaster thuộc Học viện Robotics (Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ) - tổ chức hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, áp dụng robot trong môi trường học tập.
 • Môn học Lego là một nội dung trong STEM Robotics, dành cho học viên yêu thích thiết kế, lắp ráp, lập trình và điều khiển robot, muốn thỏa sức sáng tạo ra các mô hình robot theo sở thích và đam mê của mình.
 • Khóa học sử dụng bộ giáo trình và video do các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục STEM của Học viện STEM nghiên cứu và phát triển, phù hợp chủ trương đẩy mạng giáo dục STEM trong trường phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Lợi ích
 • Làm quen với thiết kế, lắp ráp robot kỹ thuật Lego Mindstorm EV3.
 • Học và sử dụng Ứng dụng Lego Digital Designer để thiết kế vô số mô hình một cách sáng tạo và khoa học, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học, rèn luyện các kỹ năng 4C (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo), là nền tảng vững chắc để trở thành Công dân Toàn cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số.
 • Tiếp cận mô hình học tập Flipped Classroom (Lớp học Đảo ngược) - Top 5 xu hướng công nghệ giáo dục ưu việt của Mỹ, kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho phép học viên có thể truy cập vào khóa học ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào thích hợp khi người học muốn.
 • Nâng cao kiến thức thông qua hệ thống tài liệu của Thư viện trực tuyến.
Học phí:
 • 199.000 VND

Thời lượng

5 buổi/khóa
60 phút/buổi

Độ tuổi

7 +

Cấp độ

Sơ cấp

Course Intro Video Url (Embedded): https://www.youtube.com/embed/mmws8-nFgDY
Skill Level: Beginner